Ochrona środowiska i BDO
Nasi specjaliści zagwarantują Państwu kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska i pozwolą odnaleźć się w gąszczu przepisów związanych z poprawnym rozliczaniem się z ilości emitowanych czynników do środowiska oraz BDO.
Nasza oferta

Audyty środowiskowe
Sprawozdawczość środowiskowa
 • roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok, za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO
 • roczne sprawozdanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
 • zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 • sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń)
 • bilans lotnych związków organicznych (LZO)
Wnioski środowiskowe
 • o wydanie pozwolenia na wytwarzanie, transport lub unieszkodliwianie odpadów
 • o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • o wydanie pozwoleń wodno-prawnych
Oceny i raport oddziaływania na środowisko
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Raport oddziaływania na środowisko
Inne
 • bieżąca obsługa BDO w zakresie ewidencji prowadzonej na podstawie kart przekazania odpadów wystawionych przez przedstawicieli zleceniodawcy
 • wsparcie w realizacji pozostałych obowiązków wynikających z wydanych decyzji środowiskowych
 • comiesięczne doradztwo z zakresu ochrony środowiska