Pomiary środowiska pracy
Profesjonalna kadra, wieloletni praktycy w zakresie badań i pomiarów środowiska pracy, szybka realizacja powierzonych zleceń. Ponad 200 stale obsługiwanych przedsiębiorstw to dla nas przede wszystkim właściciele nie obawiający się kontroli ze strony organów państwowych. Przekrój obsługiwanych branż od piekarni po automotiv pozwala nam na rzetelne doradztwo we wszelkich tematach związanych z pomiarami środowiska pracy.
Nasza oferta

Pomiary i badania akredytowane
Stanowiska pracy
Hałas
- PN-EN ISO 9612:2011 z wył. strategii 10 i 11
- PN-N-01307:1994
Stanowiska pracy
Powietrze
- PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
- PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
- PN-Z-04008-7:2002
- PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
Stanowiska pracy
Gazy
- PB-01 wydanie 1 z dnia 20.12.2018
Stanowiska pracy
Drgania ogólne
- PN-EN 14253+A1:2011
Stanowiska pracy
Drgania miejscowe
- PN-EN ISO 5349-1:2004
- PN-EN ISO 5349-2:2004
- PN_EN ISO 5349-2:2004/A1:2015
Środowisko ogólne
Hałas od instalacji i urządzeń
- Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r.(Dz.U. poz. 1710 i z 2022 poz. 614) z wyłączeniem punktu F
Pomiary i badania nieakredytowane
Oświetlenie elektryczne
we wnętrzach
- PN-EN 12464-1:2022-01
Oświetlenie elektryczne
na zewnątrz
- PN-EN 12464-2:2014
Wydatek energetyczny
- PN-EN 28996:1999
- PN-EN ISO 8996:2005